EKPSS Yerleştirme İşlemleri

EKPSS2018/1 Yerleştirme Sonucuna Göre Darülaceze Başkanlığı Kadrolarına Yerleşenlerin Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler ve Atama İle İlgili Duyuru

İSTENEN BELGELER: 

1- İnternet adresimizde yayınlanan 2018/1 EKPSS Açıktan Atama Başvuru,Taahhüt ve Bilgi Formunun (tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı,
ATAMA BAŞVURU VE TAAHHÜT FORMU

2- ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

3- Yerleştirmede kullanılan Öğrenim Belgesinin noter tasdikli sureti (Fotokopi ya da üniversite onaylı belgeler kabul edilmeyecektir), 

4- 4 (dört) Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında son 6 ay içerisinde çekilmiş), 

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

6- Mal Bildirim Formu (Önlü Arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacak) aslı, 
MAL BİLDİRİM FORMU

7- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (İmzalı), 
KAMU_GOREVLILERI_ETIK_SOZLESMESI

8- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet ) (Bilgisayar ortamında doldurulup imzalanacaktır, nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı boş bırakılacaktır). 
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU

9- Öğrenim belgesi dışında varsa mesleği ile ilgili belge (sertifika vb.)
10- Askerlik durum belgesi fotokopisi (Erkek adaylar için)
 
11- 
Engellik durumunu gösterir Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya notertasdikli sureti (fotokopi kabul edilmeyecektir).

 

AÇIKLAMALAR:

1- Yerleşen adayların, yukarıda sayılan belgeleri 20 Nisan 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Darülaceze Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne bizzat elden teslim etmeleri gerekmekte olup, belirtilen tarihekadar evrakları ulaştırmayanların atamaları yapılmayacaktır.

Evrak Teslim Adresi:

Darülaceze Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Halil Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı Şişli/İSTANBUL

2- Başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak kadrolu memur statüsünde çalışanların kurumlarından alacakları hizmetbelgesini getirmeleri gerekmektedir.

3- Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesini ibrazetmeleri gerekmektedir.

4- Ortaokul veya lise öncesi hazırlık sınıfı okuyan adayların ilgili öğrenim diplomalarının asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece kademe açısından değerlendirilecektir.

5- Askerlik görevini yapmakta olan adayların, istenilen belgelerle birlikte askerlik görevini yapmakta olduklarını belirten ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belge ibraz etmeleri, terhis olduktan sonra 30 (otuz) gün içerisinde atanma taleplerini içeren bir dilekçe ekinde Terhis Belgeleri ile tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

6- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızca yasal işlem yapılacağı, mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri alınacağının bilinmesi gerekmektedir.

7- Darülaceze Başkanlığında bir kadroya yerleşip, evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacak ve adreslerine bilgi verilmeyecektir.

8- Ataması yapılanların tebligatları için Adres beyanları geçerli olacaktır.

9- Ayrıntılı bilgi için irtibat telefonu: Darülaceze Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 0212 220 18 95 (131-132)

İlgililere ilanen duyurulur.


 

 

Listeye Geri Dön

BİZE ULAŞIN

  • Adres: Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı - ŞİŞLİ / İSTANBUL

  • Telefon: (0212) 210 18 95 (Pbx)
    Faks: (0212) 210 18 96

  • E-posta: darulaceze@darulaceze.gov.tr

E-POSTA BÜLTEN

  • Yenilik ve haberlerimizi en kısa sürede almak için bültenimize kaydolun.