KPSS Yerleştirme İşlemleri

2016/2 KPSS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Darülaceze Başkanlığı Kadrolarına Yerleşenlerin Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler ve Atama İle İlgili Açıklamalar 

İSTENEN BELGELER: 

1- İnternet adresimizde yayınlanan 2016/2 KPSS Açıktan Atama Başvuru Formunun (tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı, 
ATAMA BAŞVURU FORMU

2- 2016/2 KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

3- Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti), 

4- 2016/2 KPSS Tercih Kılavuzunda unvana özel istenen Avukatlık ruhsatının Noter tasdikli sureti

5- 4 (dört) Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında son 6 ay içerisinde çekilmiş), 

6- Mal Bildirim Formu (önlü arkalı çıktı alınıp tarihli ve imzalı doldurulup teslim edilecektir) aslı, 
MAL BİLDİRİM FORMU

7- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (el yazısı ile doldurulup imzalanacak), 
KAMU_GOREVLILERI_ETIK_SOZLESMESI

8- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet) (bilgisayar ortamında doldurulup, imzalanacaktır, nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı boş bırakılacaktır.), 
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU

9- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

AÇIKLAMALAR

1- Yerleşen adayların, yukarıda sayılan belgeleri 27 Ocak 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Darülaceze Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne bizzat elden teslim etmeleri gerekmekte olup, belirtilen tarihe kadar evrakları ulaştırmayanların atamaları yapılmayacaktır. 

Evrak Teslim Adresi: 

Darülaceze Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Halil Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad.No:51 Okmeydanı Şişli/İSTANBUL 

2- Başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak kadrolu memur statüsünde çalışanların kurumlarından alacakları hizmet belgesini getirmeleri gerekmektedir. 

3- Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. 

4- Doktora veya Yüksek Lisans mezunu olan adayların ilgili öğrenim diplomalarının asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir. 

5- Ortaokul veya lise öncesi hazırlık sınıfı okuyan adayların ilgili öğrenim diplomalarının asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir. 

6- Askerlik görevini yapmakta olan adayların, istenilen belgelerle birlikte askerlik görevini yapmakta olduklarını belirten ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belge ibraz etmeleri, terhis olduktan sonra 30 (otuz) gün içerisinde atanma taleplerini içeren bir dilekçe ekinde Terhis Belgeleri ile tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. 

7- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızca yasal işlem yapılacağı, mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri alınacağının bilinmesi gerekmektedir. 

8- Darülaceze Başkanlığında bir kadroya yerleşip, evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacak ve adreslerine bilgi verilmeyecektir.

9- Ataması yapılanların tebligatları için Adres beyanları geçerli olacaktır.
10- Ayrıntılı bilgi için irtibat telefonu: 0212 210 18 95 (131-132) 
 

 

Listeye Geri Dön

BİZE ULAŞIN

  • Adres: Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı - ŞİŞLİ / İSTANBUL

  • Telefon: (0212) 210 18 95 (Pbx)
    Faks: (0212) 210 18 96

  • E-posta: darulaceze@darulaceze.gov.tr

E-POSTA BÜLTEN

  • Yenilik ve haberlerimizi en kısa sürede almak için bültenimize kaydolun.